AVP en toepassen MDR

Wat een enthousiaste reacties hebben we ontvangen op ons webinar “MDR toepassen in de praktijk”. Wat fijn dat we elkaar op deze manier kunnen helpen om de MDR toe te passen in de praktijk!

Uiteraard hebben wij vanuit onze rol als distribiteur ook de nodige maatregelen genomen, zodat we zeker weten dat we alleen producten aan jullie leveren die ook zijn goedgekeurd volgens de regelgeving.

AVP heeft een kwaliteitssysteem voor de borging van de verplichtingen die gesteld worden aan een distributeur van medische hulpmiddelen. Onder deze verplichtingen vallen:


1. Controle op CE Markering, UDI code (indien van toepassing), EU-conformiteitsverklaring, gebruiksaanwijzing, etikettering, gegevens van de importeur/fabrikant.

2. Het uitvoeren van steekproefcontroles of de hulpmiddelen voldoen aan de gestelde eisen.

3. Het niet in de handel brengen van of uit de handel halen van hulpmiddelen die niet aan de gestelde eisen voldoen en het informeren van de fabrikant/importeur en autoriteiten bij ernstige risico’s.

4. Klanten informeren over belangrijke productinformatie.

5. Klachtenregistratie en monitoring.

Bij het aanschaffen van een medisch hulpmiddel, of materialen om een medisch hulpmiddel te maken, welke vallen onder de MDR regelgeving kunt u er van verzekerd zijn dat allesvoordepodotherapeut als distributeur bovenstaande verplichtingen heeft gecontroleerd en vastgelegd. De bijbehorende documenten van deze producten zijn te alle tijden bij ons op te vragen indien gewenst.

Mochten er verder nog vragen zijn met betrekking tot de MDR, laat het ons weten! Wij helpen en informeren jullie graag verder.

Team Allesvoordepodotherapeut

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details